Makula Deliği (Maküler Hol) | Uğur Göz

Makula Deliği (Maküler Hol)

 • Makula Deliği (Maküler Hol)

  • Bu hastalığın ilaçla tedavisi mümkün değildir. Tedavisinde vitrektomi dediğimiz ameliyat uygulanır. Maküler delik bölgesine çekinti uygulayan zarlar temizlenir ve Retinayı adeta ütüleyerek eski haline getirmek için göz içine gaz uygulanır. Ameliyat sonrası 3-4 gün hastanın yüzüstü durması ve göz içine konulan gazın hasarlı bölgeye baskı yapması gerekir. Göz içine uygulanan gaz birkaç hafta içinde kendiliğinden çekilir. Maküler hol tedavisinde en önemli husus erken teşhis ve tedavidir. Tam kat delik oluştuktan sonra tedavi gecikirse delik giderek büyür ve ameliyattan fayda görme şansı azalır.

    

   Maküler Hol

   Normal

 • Maküler Hol Tedavisi

  • Gözün arka kutbunda, retinanın keskin görüş sağlayan bölümüne "Makula" (sarı Nokta) denir. Makulanın da, ortasında hassasiyeti en yüksek olan ve en ince olan bölüm fovea olarak adlandırılır. Bazı hastalarda Retina tabakasının bu bölümünde çekintiler, katmanlar arası boşluklar oluşur bu boşlukların büyümesi birleşmesi ile retinada tam kat delik oluşur, ışığı algılayacak sinir hücresi kalmaz. Hastaların çoğunda belirli bir sebep yoktur. Gözü yorma, okuma, bilgisayar kullanımı vs gibi dış faktörlerin bir etkisi yoktur. Geçirilmiş travmalar etken olabilir. İleri yaşlarda daha sık görülür. Göz içini dolduran vitreus dediğimiz tabakanın yaşla beraber büzülmesi etken olabilir.

  • Bir gözünde maküler hol gelişen hastanın diğer gözünün sıkı takip edilmesi gerekir. Önceleri giderek artan görme azalması ve kırık görme şikayetleri ile başlar tedavi edilmediği taktirde merkezi görmenin kaybı ile sonuçlanır.