Excimer Lazer Nedir, Tedavisi, Fiyatları, Yorumları | Uğur Göz

Excimer Lazer Nedir, Tedavisi, Fiyatları, Yorumları

 • Tedavilerimiz
 • Excimer Lazer Nedir, Tedavisi, Fiyatları, Yorumları | Uğur Göz

 

 

 • Excimer Lazer Nedir?

  • Excimer lazer tedavisi, kornea tabakasının kırıcılık gücünü değiştirerek, miyop, hipermetrop ve astigmat bozuklukları tedavi eden bir lazer tedavisidir. Excimer lazer tedavisi binlerce küçücük lazer atışı ile kornea yüzeyinin eğimini değiştirir. Kornea yüzeyini biraz düzleştirerek miyop bozukluğu, biraz sivrileştirerek Hipermetrop göz bozukluğunu tedavi eder.

  • Gözün iki tane ışığı kırıcı ortamı vardır. Bunlardan birincisi ve asıl güçlü olanı kornea tabakası, diğeri doğal göz içi lensidir. Bu iki tabakaya yapılan birçok müdahale ile göz bozuklukları tedavi edilir.

  • Excimer lazer tedavisi kornea tabakasında etkisini gösterir.

  • Kornea tabakası bir kürenin yüzeyi gibi eğimli bir yapıdadır. Korneanın eğimi, kamburluğu ne kadar fazla ise kırıcılık gücü o kadar fazladır ve gözde miyop bozukluk olur. 
   Korneanın eğimi ne kadar az ise kırıcılık gücü o kadar az olur ve gözde hipermetrop bozukluk olur.

  • Gözün iki tane ışık kırıcı ortamı vardır. Bunlardan birincisi ve asıl güçlü olanı kornea, ikincisi de doğal göz lensinizdir.

 • Excimer Lazer Nasıl Yapılır?

  • Excimer lazer tedavisi, excimer lazer cihazı ile binlerce küçük lazer atışı yapılarak korneanın adeta tıraşlanması ve yeniden şekillendirilmesi işlemidir. Tedavi öncesi yapılan ölçümlerle elde edilen veriler ve düzeltilecek olan bozukluk miktarı cihazın bilgisayarına girilir. Cihaz hangi noktalarda ne kadar lazer atışı ne kadar düzeltme yapacağını hesaplar.

  • Hasta, cihazın özel yatağına yatar, cihazın işaret ışığına bakar. Cihaz hastanın göz bebeğini algılar ve gözü takip sistemi devreye girer.

  • Yeni nesil lazer cihazlarında takip sistemi çok hızlı çalışır, binlerce lazer atışının her biri adeta nişan alınarak, güdümlü füze gibi tam planlanan noktaya düşer. Hastanın gözünü oynatması bu sistem sayesinde problem oluşturmaz. Tedavi saniyeler içinde tamamlanır.

  • Lazer uygulaması ağrısız bir işlemdir. Sadece damla anestezisi ile yapılır. Çok heyecanlı, gergin hastalarda işlem öncesi sakinleştirici ilaçlar kullanılır, işlemin sakin ve rahat geçmesi sağlanır. Lazer tedavisi tamamlandığında gözünü kapatmaya gerek yoktur, hasta kendisi kalkıp yürüyerek gidebilir araç kullanmaması gerekir.
    

 • Excimer Lazer Tedavisi Fiyatları

  • Excimer lazer tedavisinin maliyeti uygulanan yöntem ve kullanılan teknolojiye göre değişir. Fiyat araştırması ve karşılaştırması yaparken bu hususları mutlaka dikkate almak gerekir.

  • 19-20 yaşında ikinci el, eski nesil lazer cihazı ile tedavi yapıldığında veya keratom cihazı ile bıçaklı olarak Lasik tedavisi yapıldığında maliyet daha düşük olabilir. Bu hususlar yapılan işlemin güvenliğini ve başarı şansını etkileyen hususlardır.

  • Yeni excimer lazer cihazı ile tedavi yapıldığında ve Femtosaniye lazer ile femtolasik tedavisi yapıldığında maliyet daha yüksek olur. Hepsinin ismi lazer olmakla beraber bu yöntemlerin güvenliği ve başarı şansı açısından farkları vardır.

  • Lazer tedavisi yaptırırken işlemin hem güvenli hem de başarılı olması için yeni teknoloji ve Femtosaniye lazer destekli olup olmadığını gözetmek gerekir.

 • Excimer Lazer Sonrası Bulanık Görme

  • Excimer lazer sonrası geçici görme bulanıklıkları olabilir. Uygulanan yöntemin türüne göre bulanıklığın miktarı ve süresi değişir. No Touch (PRK) tedavisi sonrası ilk bir hafta on gün boyunca önemli derecede bulanık görme olur.
  • Femtolasik tedavisi sonrası birkaç saat hafif bulanık görme olur, ertesi gün hastaların çoğunluğunda bulanıklık kalmaz.
  • PRK (No Touch ) tedavisi sonrası 10-15 günde bulanıklık azalır, %90 lık görme düzeyine ulaşılır. Hastaların çoğunluğunda bulanıklık giderek azalır ve bir ay sonunda geçer, tam görme düzeyine ulaşılır.
 • Excimer Lazer Ameliyatının Zararları

  • Göz yapısı uygun olan hastaya doğru yöntem komplikasyonsuz bir şekilde uygulandığında göze zarar veren hiçbir tarafı yoktur. Bu hastalar normal insanlardan hiçbir fark olmadan bir kısıtlama olmadan yaşamını sürdürür. Başka bir göz hastalığı veya göz ameliyatı söz konusu olduğunda yapılacak işlemlerde hiçbir farklılık bulunmaz.
  • Çeşitli sebeplerle uygun olmayan göze, uygun olmayan yöntem yapıldığında bazı zararlar oluşabilir. Bu durumları komplikasyon olarak değil planlama hatası olarak değerlendirmek gerekir.
  • 5-6 derecenin üzerindeki bozukluklarda veya hipermetrop bozukluklarda no touch tedavisi yapılırsa kornea tabakasında kalıcı bulanıklıklar oluşabilir.
  • Göz kuruluğu bulunan vakalarda Smile tedavisi uygulanmayıp lasik tedavisi yapıldığında göz kuruluğu şiddetlenebilir. Kornea kalınlığı yeterli olmadığı halde sınırlar zorlanarak, düzeltilecek olan korneal sahanın çapı küçültülerek lazer yapıldığında loş ışıkta bulanık görme ve ışıklarda kamaşma gibi durumlar oluşabilir.   
 • Excimer Lazer İyileşme Süreci

  • Excimer lazer sonrası Iyileşme süreci uygulanan yönteme göre değişir.
  • PRK (no touch) sonrası:
  • İlk iki gün; görme çok bulanık, şiddetli batma sulanma ağrı ve kamaşma
  • Üçüncü dördüncü gün; ağrı batma çok azalır görme bulanık
  • Birinci hafta; Yanma batma şikayetleri kalmaz görme fena değil
  • Birinci ay; görme tam, hiçbir şikayet yok.
  • Femtolasik sonrası:
  • Ilk birkaç saat; hafif sulanma yanma batma görme fena değil.
  • İlk gün; göz oldukça rahat görme oldukça iyi.
  • Ikinci gün; görme tam, göz tamamen rahat.
 • Excimer Lazer Tedavisi

  • Excimer lazer tedavisi miyop hipermetrop ve astigmat göz bozukluklarını tedavi etmek için uygulanan bir tedavi yöntemidir.

   Excimer lazer tedavisi kornea yüzeyini yeniden şekillendirerek, korneanın eğimini artırarak veya azaltarak tedaviyi gerçekleştirir.

   Kornea yüzeyinin eğimi, gözün kırıcılık gücünü yani göz derecesini belirler. Kornea eğimi ne kadar fazla ise kırıcılık gücü o kadar fazla olur, miyop bozukluk olur. Kornea yüzeyinin eğimi ne kadar az ise kırıcılık gücü az olur, hipermetrop bozukluk olur.

   Lazer tedavisi korneanın ön yüzeyinin eğimini değiştirerek tedavi yapar.

   Tedavi planları cihazın bilgisayarına girilir.
   Cihaz hangi noktaya ne kadar lazer uygulanacağını hesaplar.
   Hasta cihazın yatağına yatar.
   Göz takip sistemi ile gözbebeğini tanır ve hafızasına alır. Saniyeler içinde binlerce lazer atışı yapılır. Her atış öncesi takip sistemi, atış yapılacak olan noktayı tekrar tekrar kontrol eder ve olması gereken yere atış yapılır.
   Tedavi esnasında hastanın gözünü oynatması bir sorun oluşturmaz.
   İşlem ağrısız ve son derece güvenli bir işlemdir. Büyük problemler yaşanması, görme kaybı gibi ihtimaller yoktur.
   Tedavi sonrası göz kapatılmaz, koruyucu kontakt lens takılır. Hasta kalkıp evine gider. Araç kullanmaması gerekir.
   İşlem sonrası iyileşme, no touch tedavisinde bir ay kadar sürerken femtolasik tedavisinde 2 günde iyi görmeye ulaşılır.

 • Excimer Lazer Kimlere Uygulanır?

  • Excimer lazer tedavisi, 18 yaşını geçmiş, kornea yapısı uygun olan ve bozukluğun ilerlemesi durmuş olan kişilerde miyop, hipermetrop ve astigmat bozukluğu olanlara uygulanır.
 • Excimer Lazer Tedavisi Güvenli mi?

  • Excimer lazer tedavisi uygun hastalara, doğru yöntem seçilerek yapıldığında son derece güvenli bir tedavidir. Dünyada bir tedavinin güvenirliği için en yüksek değerlendirme notu olan Amerikan FDA onayı almış, ABD ve Avrupa’da 35 yıldır uygulanan bir tedavi yöntemidir.

   Güvenli bir tedavi için;

   Hastanın yaşının 18 yaş ve üzeri olması gerekir.
   Bozukluğun ilerlemesinin durmuş olması gerekir.
   Kornea yapısının düzenli ve kornea kalınlığının yeterli olması gerekir.
   Göz yapısına göre no touch ve femtolasik tercihinin doğru yapılması gerekir.

 • Excimer Lazer ile Lasik Tedavisi Arasındaki Fark

  • Excimer lazer tedavisinin PRK, PTK epilasik ve lasik tedavisi gibi farklı uygulama çeşitleri vardır. Lasik tedavisi excimer lazerin uygulama şekillerinden birisidir.
 • Excimer Lazer mi No Touch Tedavisi mi?

  • Excimer lazer tedavisinin PRK, NO TOUCH, PTK, femtolasik gibi uygulama şekilleri vardır. No touch tedavisi excimer lazer tedavisinin uygulama şekillerinden biridir. Yani no touch tedavisi ve excimer lazer tedavisi birbirinden farklı, birbirinin alternatifi olan şeyler değildir. No touch tedavisi de bir excimer lazer tedavi şeklidir.
 • Excimer Lazer Kaç Günde İyileşir?

  • İyileşme süresi uygulanan tedavi çeşidine göre çok farklılık gösterir. Femtolasik  tedavisi sonrası iyileşme genelde  2-3 gün kadar sürer. 2-3 gün içinde hasta, gözü rahat ve çok iyi görecek hale gelir.

   No touch veya PRK tedavisi yapıldığında ise yanma batma şikayetlerinin geçmesi 4-5 gün kadar sürer, görme düzeyinin tam olarak iyileşmesi bir ayı bulur.
    

 • PRK – No Touch Yöntemine Göre Avantajları

  • - Daha yüksek dereceli göz bozukluklarında uygulanabilir.
  • - Daha konforlu bir işlemdir. Bu işlemde ağrı olmaz, tedavi yapılan gün gözlerde hafif batma şikayetleri olur ve 2. günde tamamen geçer.
  • - Görmenin düzelmesi daha hızlıdır, hasta ikinci üçüncü günde tam görmeye ulaşır.
  • - Refraktif stabilite dediğimiz yapılan tedavinin geri dönmemesi açısından özellikle hipermetrop ve astigmat bozukluklarda olumlu anlamda fark yaratır.
 • Hastanın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

  • Excimer lazer tedavileri çok yüksek teknolojik cihazlarla yapılmaktadır. Hastanın bir tecrübesine veya ustalığına gerek yoktur. İşlem esnasında "gözümü kırparsam, gözümü oynatırsam kötü bir şeyler olur mu" diye kaygılanmaya gerek yoktur. Çünkü bu cihazlarda göz takip sistemi vardır. Hasta gözünü oynatsa bile takip sistemi sayesinde cihaz hep doğru yere tedavi yapar. Tedaviden sonra gözünüz kapatılmaz. Hasta hemen evine gidebilir. Birkaç saat dinlenmekte fayda vardır.
  • Femtolasik tedavisinde ağrı sızı olmaz. No touch tedavisinde ağrı batma olabilir. Gözü ovalama bastırma gibi hareketlerden kaçınmak gerekir. Doktorun tavsiyesine göre, iyileşmenin seyrine göre damla tedavisi kullanılır. Lazer tedavisi geçirmiş olan insanlar ilerde başka bir göz tedavisi gerektiğinde her türlü işlemi normal insanlardan farksız şekilde yaptırabilirler. Lazer geçirmiş gözler katarak ameliyatı olamazlar gibi bir inanış doğru değildir.

 

Kullanıcı deneyimini geliştirmek için, çerezler kullanıyoruz. Çerez Politikamız