Katarakt, göz içindeki doğal lensin saydamlığını kaybetmesi durumudur. Genellikle ileri yaşlarda görülen bir hastalık olmakla beraber genç yaşlarda, hatta doğuştan da olabilir.
Sanki buzlu camdan bakar gibi objeler ve renkler net seçilemez. Katarakt hastalığı ilerleyici bir süreçtir. Zamanla lensin opaklaşması artar ve görme daha da azalır.
Project Image

Normal Göz

Project Image

Katarktlı Göz

  • Görmede yavaş yavaş azalma
  • Işığa hassasiyet, kamaşma
  • Çift görme
  • Okuma zorluğu
  • Sonradan ortaya çıkan miyop
  • Renklerin soluklaşması ve sararması

Kataraktın tedavisi bugün için ancak ameliyatla mümkün olmaktadır. Modern tekniklerin gelişimi ile günümüzde katarakt ameliyatı iğnesiz, narkozsuz ve hastanede yatmadan yapılabilmektedir. Saydamlığını yitirmiş olan mercek ameliyat ile alınmakta ve yerine bu merceğin görevini yapacak, numarası hesaplanmış yapay göz içi lensi (IOL) konmaktadır.
Halk arasında yanlış bilinenin aksine mercek takılmadan katarakt ameliyatı yapılmaz. Yeni nesil akıllı lensler sayesinde katarakt ameliyatı olan hastalar uzağı iyi gördükleri gibi yakını da iyi görecek hale gelirler .

Günlük yaşantınızı olumsuz etkilemeye başlayan görme azalması, kamaşma ya da iki göz arasında görme farkı varsa ameliyat zamanı gelmiş demektir. Katarakt gelişiminin durdurulması ya da geriye döndürülmesi tıbbi tedavi ile mümkün değildir. Katarakt tedavisinde uygulanacak tek tedavi yöntemi cerrahidir.
Kataraktlı olan mevcut lens göz içinden alınarak yerine saydam mercek yerleştirilir. Kataraktın alınması için eskiden geleneksel olarak dikişli yöntem kullanılıyordu. Bu yöntemde operasyon daha uzun sürede tamamlanıyordu ve ameliyattan sonra batma yanma ve bulanık görme gibi şikayetler daha fazlaydı.

Bu eski yöntemde tekrar dikişlerin alınması gerekmekteydi. Artık günümüzde modern yöntemler uyglanmaktadır.
Fakoemülsifikasyon denilen en modern katarakt cerrahisi yönteminde korneadan çok küçük bir kesiden göz içine aletler ile girilmekte ve ultrason enerjisi ile lens çok minik parçalara ayrılarak vakumla çekilmektedir. Bu küçük kesi yerinden göz içine katlanabilir mercek yerleştirildikten sonra dikiş konulmadan operasyon tamamlanmaktadır.

Fakoemülsifikasyon yöntemi, geniş bir kesi olmadığı için komlikasyonu az ve iyileşmesi hızlı olan bir yöntemdir. Operasyon sonrası gözden tekrar dikiş alınması da söz konusu değildir. Cerrahide standart olarak lokal anestezi uygulanmaktadır. Gözünüz uyuşturulduğu için operasyon sırasında bir şey hissetmeyeceksiniz, belki gözünüze hafif dokunmaları hissedebilirsiniz.

Operasyon kataraktınızın tipine göre, yaklaşık 5-10 dakika kadar sürmektedir. Bu süre içerisinde başınızı ya da gözünüzü hareket ettirmemeniz gerekmektedir. Fako cerrahisi sırasında standart olarak nabız ve tansiyon değerleriniz monitorize edilmektedir. Doktorunuz ile operasyon sırasında her an iletişim halinde olabilirsiniz.

Mevcut kataraktlı lensiniz tamamen göz içinden alındığı için ikinci defa katarakt gelişimi kesinlikle söz konusu değildir. Katarakt operasyonu sırasında kataraktlı lens alındıktan sonra ince bir zar içine mercek yerleştirilir. İşte bu ince zar tabakası operasyon sonrası dönemde kalınlaşabilir. Bu durum operasyonun gidişi ile ya da operasyon sırasında meydana gelen komplikasyon ile ilişkili değildir.

Merceğin yerinde durmasını sağlayan zarın beyazlaşması yapısal olarak her gözde meydana gelebilir ancak genç yaş grubu, Bu zarın beyazlaşması açısından daha duyarlıdır. Böyle bir durumda ameliyatsız bir tedavi uygulanır. Saniyeler içerisinde biten lazer (YAG lazer) uygulaması ile tamamen tedavi edilebilir.

Ameliyat sabahı kahvaltı edilebilir ancak çok ağır olmamalıdır. Diyabet, hipertansiyon, astım gibi sistemik hastalıklar için kullanılan ilaçlar ameliyat günü kesilmemelidir.
Ameliyat günü sistemik olarak kullandığınız ilaçlarınızı yanınızda getirmenizde fayda vardır. Ameliyat günü yüz iyice yıkanmalıdır ve makyaj yapmaktan, losyon ve parfüm kullanmaktan kaçınılmalıdır. Ameliyat sırasında üzerinizdeki kıyafetler değiştirilecektir, sterilite açısından size verilen ameliyat kıyafetleri giyilecektir. Ameliyat bittikten kısa bir süre sonra evinize dönebilirsiniz. Eve yalnız dönülmemesi, araba kullanılmamasında fayda vardır.

Ameliyat sırasında uyutulmayacağınız için her an doktorunuzla iletişim halinde olacaksınız, söylemek istediğiniz herhangi bir şey olursa doktorunuza o anda iletebilirsiniz.

Ameliyatınız dikişsiz yöntem olarak bilinen FAKO yöntemi ile gerçekleşecektir. Bu yöntem sayesinde erken dönemde görmeniz artacaktır ve dikişlerin tekrar alınması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

Damla konulmadan önce eller iyice yıkanmalıdır.
Ameliyat sonrası doktorunuz size 2 farklı damla kullanmanızı önerdiyse, her iki damla aynı anda damlatılmamalıdır, iki ilaç arasında etkileşim olabilir. Birinci damladan 5 dakika sonra diğer damla konulmalıdır.
Damla konulmadan önce şişenin çalkalanmasında fayda vardır.
Damla koyarken yukarıya doğru bakılıp alt kapağınızı aşağıya doğru çekerek göz kapağının içine doğru, damlanın ucu göze değdirilmeden konulmalıdır.
Damlalara gündüz boyunca devam edilmelidir, gece uyurken kalkıp damla konulmasına gerek yoktur.
Size ek olarak bir şey söylenmediyse damlalarınızı 30 gün boyunca, size verilen saat tablosuna uygun olarak kullanmanız yeterli olacaktır.