İLASIK lazer teknolojilerindeki son gelişmeleri en verimli şekilde bir araya getiren bir Lasik uygulamasıdır. Intralase (Bıçaksız Lazer) ve gözün üç boyutlu haritasını detaylı olarak çıkaran

Wavefront Teknojisinin birlikte kullanıldığı kişiye özel bir tedavi yöntemidir. Tamamen bilgisayar kontrolünde ve yüksek hassasiyetle miyop, hipermetrop ve astigmatizma gibi gözün kırma bozukluklarının tedavisi gerçekleştirilmektedir. İLASIK ile kişiye özel tedavi planı çizilmektedir.

İDESIGN WAVEFRONT teknoloji hastaların gözlerinin 3 boyutlu, detaylı görsel haritasını çıkartmaya yarayan 1250’den fazla veri noktasını yakalama kapasitesine ve yüksek çözünürlükteki sensör teknolojisine sahip bir göz tanıma sistemine sahiptir. Bu sistem gözlerdeki görme kusurlarını daha hassas bir şekilde ölçmeye ve göz yapısına ve hastaya özel kişiselleştirilmiş, kusursuz bir tedavi planı çizilmesine imkan sağlar. Wavefront teknolojisi ile göze ışık demeti gönderilerek gözün optik sistemindeki kırma kusurları, göz merceği, kornea tabakası ve sinir sistemindeki ışık dağılımlarının ölçümü gerçekleşir. Gerçekleşen ölçümler matematiksel olarak işlenerek lazer cihazına aktarılır.

İLASİK uygulamasında ilk aşama gözün 3 boyutlu detaylı haritasının baz alınarak kişiye özel tedavinin planlanmasıdır. Anestezik damla ile gözler uyuşturulduktan sonra gerekli sterilizasyon sağlanır. Intralase lazer ile bıçak kullanılmadan gözün en üst saydam tabakası olan korneada flep yani bir kesi, kapakçık oluşturulur. Lazer cihazına aktarılan bilgiler ve oluşan tedavi planı doğrultusunda kornea yeniden biçimlendirilerek, kırma kusuru düzeltilir. Uygulama sırasında gözün milimetrik dönme hareketleri takip edilebilmekte, lazer atışları doğru yere yapılarak, tedavi hatasız ve planlandığı şekilde sonuçlandırılmaktadır. Kapakçık yerine oturtularak işlem tamamlanır. Hasta uygulama sırasında herhangi bir ağrı duymaz.

İLASIK, gözün kornea kusurlarını ölçmede halk arasında Kartal Gözü olarak bilinen Wavefront teknolojisi kullanan tek lazer tedavi metodudur. Standart yöntemlerle karşılaştırıldığında, gözün 3 boyutlu olarak haritalamasını çıkaran Wavefront optik kusurları 25 kat daha hassas algılamakta ve ölçebilmektedir. Wavefront teknolojisi ile gerçekleştirilen hassas ölçümler İLASIK cerrahisinde kullanılmakta, korneadaki en küçük sapma ve düzensizlikler düzeltilebilmektedir. Wavefront teknolojisi ile kişiye özel tedavi planı çizilerek uygulanmaktadır. İLASIK’in her aşaması kişinin göz yapısı ve görüş kapasitesi temel alınarak gerçekleştirilmektedir.

  • İLASIK görsel netlik, berraklık, gece görüşü ve göz kamaşması açısından yüksek oranda hasta memnuniyeti sağlamaktadır.
  • Tamamen bilgisayar kontrolünde gerçekleştiği için daha hassas tedavi imkanı sunmaktadır. Lasik için gerekli flep adı verilen korneal kesiler simetrik ve doğru olarak lazer ile kişiye özel gerçekleştirilmektedir. İstenilen kalınlık ve genişlikte flep yani kapakçıklar oluşturulabilinmektedir.
  • Flep komplikasyonları minimuma inmiştir.
  • Tedaviden sonra iyileşme hızı yüksektir.
  • İnce kornea yapısına sahip gözlerde de güvenle uygulanarak, lazer ile tedavi olma imkanı sunar.